210-96.90.046

Προϋποθέσεις:

 • Να μην υπηρετείτε με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν 1256/1982 ( ΦΕΚ 65 Α΄ ) όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Να μην έχετε συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
 • Να μην έχετε εξαρτημένη σχέση εργασίας, με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 • Να μην έχετε καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν 3109/03, δηλαδή για συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

 

 • Να έχετε σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Να είστε απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού, εφόσον δεν είστε Έλληνας υπήκοος.

 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, και της άδειας παραμονής
 • Φωτοαντίγραφο του υπάρχοντος διπλώματος
 • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου
 • Η υπάρχουσα ειδική άδεια ταξί
 • Παράβολο Ανανέωσης ειδικής άδειας ταξί 50€
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης. Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δε χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Αν η άδεια οδήγησης ταξί έχει λήξει πάνω από 6 μήνες τότε απαιτείται παράβολο των 250€

Αν έχετε στην κατοχή σας επαγγελματική άδεια οδήγησης τότε δεν απαιτούνται τα πιστοποιητικά των ιατρών.